Střešní konstrukce

Nosné konstrukce jsou nedílnou součástí každé solární elektrárny. Slouží k připevnění fotovoltaických panelů a někdy i střídačů. Již při návrhu samotného projektu solární elektrárny je nutné vzít v úvahu nejen statiku budovy (střechy), ale také skutečnost, že musí být zajištěn maximální osvit solárních panelů. K instalaci panelů, z nichž každý váží zhruba 20 kg, je potřeba osvědčený systém bezpečného ukotvení.
Správný výběr konstrukce je nedílnou součástí každého fotovoltaického systému. Konstrukce musí být efektivní a použitelná pro většinu střešních konstrukcí, tak aby ji nepoškodila hlavně vzhledem k vnějším vlivům (déšť, mráz, voda, atd.). Jednoduchá montáž je samozřejmostí.

Dalšími faktory ovlivňujícími návrh a montáž fotovoltaické elektrárny na střechu budovy mohou být i takové prvky jako prostupy technologií, klimatizací, odvětrání, vzduchotechnika, výtahové šachty, atd.. Největším předpokladem je však splnění statických požadavků budovy. Ke každé budově zvolené k aplikaci fotovoltaiky je tak vhodné přistupovat individuálně a zvolit nejvhodnější řešení.

FV konstrukce pro střešní aplikace

Jedním z typů konstrukcí pro panely je systémové řešení pro střešní aplikace. Může se jednat o šikmé nebo ploché střechy rodinných domů či jiných větších objektů. Hlavní obrovskou výhodou tohoto systému je jednoduchost a rychlost montáže. Právě rychlost práce na střeše a minimální zásahy do střešní krytiny jsou velkým plusem pro montážní firmu i konečného zákazníka.

Důležitou hlediskem je životnost konstrukce ve venkovním prostředí. Samozřejmě je třeba se v této oblasti zaměřit na použité materiály. Hlavní nosný systémový profil je z hliníku, stejně tak i příchytky panelů, protože většina dnes vyráběných fotovoltaických panelů má hliníkový ochranný rám. Příslušenství, jako jsou různé střešní háky či spojovací materiál, jsou z nerezu. Konstrukce by tak rozhodně měla převýšit životnost panelů (25 – 30 let).
 

Konstrukce pro šikmé střechy

Nosná konstrukce se skládá z několika prvků. Důležitou částí je hliníkový nosník (profil), který tvoří rastr pro upevnění panelů nad střechou. Nosné profily se kotví ke střeše pomocí střešních háků. Tyto háky jsou přizpůsobeny pro různé typy střešních krytin. Samozřejmě např. pro standardní tašky je třeba odkrýt pouze několik tašek a připevnit hák k pevné konstrukci, např. krovu střechy.

Pro střechy s vlnitými deskami se nabízí řešení s hákem, který se kotví do horní vlny desky přímo do krovu, když součástí háku je těsnění a ve spodní části vrut. Lze pak nastavit i výšku následného rastru - profilu. Samotný panel se připevní přímo k nosnému profilu pomocí systémové příchytky. Osazení příchytky i panelů je nastavitelné a velmi snadné, když dotažením imbusového šroubu dojde k připevnění panelu k profilu.

Náročnost instalace záleží na typu střešní krytiny a materiálu krovů. Nejčastěji se jedná o střechu s dřevěnými krovy, a pokud je krov například ze železných trubek, je instalace složitější a její provedení se řeší individuálně podle potřeby.
 

Konstrukce pro ploché (pultové) střechy

Instalace fotovoltaických panelů na rovnou střechu je pohodlnější a jednodušší než instalace na šikmou střechu. Na rovnou střechu se obvykle umístí buď hliníková konstrukce nebo tzv. plastbox – plastová vana se sklonem 25º, která se zatíží pískem nebo štěrkem. Na tento plastbox se fotovoltaický panel přišroubuje.

Díky umístění plastboxu na rovnou střechu již není nutné další vrtání a šroubování jako v případě instalace na šikmou střechu. U šikmých střech se také musí v návrhu projektu počítat s překážkami v podobě vikýřů, střešních oken a komínů. Ty mohou zastínit plochu určenou k instalaci a celkově tuto plochu zmenšit.

V současné době tak zažívají největší rozkvět nejrůznější druhy celozavětrovaných systémů. Pod tímto termínem si lze představit fotovoltaický panel ze všech stran zakrytý prvky tvořící celozavětrované řešení. Tyto systémy vycházejí z klasických konstrukcí, pro uchycení fotovoltaických panelů na plochých střechách pod optimálním sklonem. Při použití těchto systémů je nejdůležitější návrh vodících lišt na střešní krytině tak, aby výsledná konstrukce vyhověla statickým požadavkům budovy. Tyto systémy se vyznačují jednoznačnou výhodou ve stoprocentní demontovatelnosti po případném skončení provozu fotovoltaické elektrárny.
 

Základní montážní systém na rovné střechy

Lehká, ekonomická a certifikovaná podpěrná hliníková konstrukce pro montáž solárních panelů na rovné střechy. Použití s hliníkovými profily SOLAR SFA 2/2 a SH. Možnost úpravy velikosti konstrukce podle požadavku zákazníka. Výhodou je vysoká kvalita provedení, snadná montáž a nízká cena. Možnost řešení i jiných typů konstrukcí pro rovné střechy.
 

Konstrukce pro integrovanou fotovoltaiku (BIPV)

V současné době je novým trendem systém BIPV (nebo tako Roof-In), který si získává stále větší oblibu. Jedná se o systém fotovoltaických panelů, které se zabudovávají do střešního systému (popřípadně do fasády) již při jeho vzniku a nahrazují část střechy.

Největším přínosem jsou při návrhu energeticky úsporných novostaveb. Systém BIPV má řadu výhod. V první řadě se ušetří náklady za střešní krytinu. Dalším přínosem je také estetický efekt ve srovnání s klasickým umístěním panelů, kdy jsou fotovoltaické panely jen jakýmsi přílepkem na střechu.
Konstrukce pro pozemní fotovoltaické elektrárny
Používá se obvykle stejný způsob montáže, jako u montáže na ploché střechy.
 

Montáž na polohovatelné systémy

Jedná se o montáž fotovoltaických panelů na speciální polohovací zařízení, která se automaticky otáčí za sluncem (Tracker). Je možné dosáhnout asi o 30% vyšší výtěžnosti, nicméně nevýhodou jsou relativně vysoké pořizovací náklady trackeru, spotřeba energie pro vlastní chod trackeru a nutná údržba a možnost poruchy trackeru.