Sluneční elektrárna v rodinném domě snižuje závislost na distribuční firmě

Sluneční elektrárna v rodinném domě s sebou přináší hned několik nesporných výhod. Tou hlavní je, že snižuje závislost na distribuční společnosti a šetří vám peníze. Ceny technologií navíc klesají a stát poskytuje štědré dotace na zřízení sluneční elektrárny. Pojďme se společně podívat, jak sluneční elektrárna funguje a jaké další výhody s sebou přináší.

Jak sluneční elektrárna funguje?

Sluneční elektrárna funguje na principu přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Energie je nejčastěji získávána přímo, tedy fotovoltaickou elektrárnou, která je obvykle označována jako sluneční elektrárna.

Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch, je zachytávána fotoelektrickými panely, jenž se skládají ze solárních článků, tvořených většinou monokrystalem křemíku. Zde proběhne reakce, tzv. fotovoltaický jev, při kterém dochází k přeměně sluneční energie.

Sluneční elektrárna v rodinném domě snižuje závislost na distribuční firmě

Jaké přináší sluneční elektrárna výhody?

Sluneční záření představuje obnovitelný zdroj energie a jeho využití přináší jednu velmi významnou výhodu – sluneční elektrárna v rodinném domě výrazně snižuje závislost na dodavateli energií. Chrání vás tak před neustálým zvyšováním cen elektřiny distributory. 

Využitím solární energie může vaše domácnost získat větší energetickou nezávislost a současně ušetřit peníze. Sluneční elektrárna nemá žádné provozní náklady, protože sluneční energie je zdarma. Vyrobená energie může navíc nahradit 20 – 70 % veškeré energie spotřebované vaší domácností.

Zvolit si můžete jednoduchý fotovoltaický ohřev vody nebo rovnou pořízení fotovoltaické elektrárny. V obou případech vám pomůžeme vyřídit státní dotaci díky programu Nová zelená úsporám, který běží od roku 2015 až do roku 2021. Nabízíme také hybridní elektrárny (fotovoltaika připojená do sítě s bateriovým úložištěm) a ostrovní elektrárny (fotovoltaika bez připojení do sítě, s akumulací do baterie a vlastním diesel agregátem).

Získávání energie ze slunečního záření se řadí k nejšetrnějším způsobům a významně šetří životní prostředí. Díky slunečním elektrárnám dochází k úspoře fosilních paliv, jejichž spalování způsobuje oteplování naší planety. Spalování fosilních paliv navíc znečišťuje přírodu emisemi S02, CO2, Nox i prachovými částicemi.

Dalšími výhodami sluneční elektrárny je nenáročná obsluha a prostorová flexibilita. Fotovoltaické panely lze instalovat na střechy rodinných domů nebo ve větším množství přímo na vymezená místa.

Díky inovativnímu systému Alpha Storion máte sluneční elektrárnu bez starostí

Naše společnost velmi pečlivě a dlouho testovala fotovoltaická zařízení a podařilo se nám najít spolehlivou a vysoce kvalitní fotovoltaiku Alpha Storion od německé společnosti Alpha Ess. Díky tomu se vám můžeme zaručit za dlouhou životnost zařízení, která díky dálkovému monitoringu celého systému bude fungovat více než 30 let.

Sluneční elektrárna v rodinném domě snižuje závislost na distribuční firmě

Díky sledování nainstalované fotovoltaiky navíc vyhodnotíme denní schéma vašeho odběru elektrické energie a nastavíme vám sluneční elektrárnu tak, abyste veškerou energii spotřebovali. Zabráníme tak zbytečným přetokům do distribučních systémů, kde se ceny pohybují ve směšné výši.

Chcete se o sluneční elektrárně Alpha Storion dozvědět více? Přečtěte si, v čem je tento inovativní systém tak výjimečný.