Dotace

Dotace na fotovoltaiku – s námi bez starostí!

Získejte od státu dotaci na zřízení fotovoltaické elektrárny!

Díky programu Nová zelená úsporám, který běží od roku 2015 do roku 2021, můžete získat státní investiční dotace na pořízeníl fotovotaické elektrárny nebo fotovoltaického ohřevu vody. Svým klientům jsme pomohli úspěšně vyřídit již desítky žádostí, rádi pomůžeme ušetřit i vám.

 

Nová zelená =usporám

 

Jak získat dotaci na fotovoltaiku?

Postaráme se o kompletní instalaci fotovoltaiky a zajistíme vše, co se týká dotací na fotovoltaiku. Vyřídíme všechny podklady a oběháme za vás úřady. Jsme držiteli Osvědčení o získání profesní kvalifikace – Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H), které je nutností pro získání této dotace. Proto se na nás neváhejte obrátit.

Co vše zajistíme?

  • Zajistíme odborný posudek
  • Připravíme veškeré žádosti pro program Nová zelená úsporám
  • Vypracujeme žádosti distributorovi energií
  • Postaráme se o kompletní projektovou dokumentaci
  • Připravíme revizní zprávu

Vše můžete nechat na nás. Jediné, co od vás potřebujeme, je váš podpis.

 

Dotační program Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je jeden z nejefektivnějších programů v České republice, který je zaměřen na úspory energie. Klienty, kteří se rozhodli v domácnosti instalovat fotovoltaiku, stát podpoří příspěvkem v rozmezí 35 000 korun – 150 000 korun. Tato dotace se vztahuje na veškeré instalace fotovoltaiky se zahájením od 1. 1. 2016 s datem ukončení příjmu žádostí do 31. 12. 2021.

Čas na zažádání a získání příspěvků ještě máte, ale doporučujeme neotálet a kontaktovat nás!
Použijte náš přehledný kontaktní formulář níže.

Na co se dotace Nová zelená úsporám vztahuje?

  • Fotovoltaický ohřev vody
  • Fotovoltaickou elektrárnu bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
  • Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií (neboli hybridní elektrárnu)

Výkon fotovoltaické elektrárny však nesmí překročit 10 kW.

 

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

Zažádat o příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám lze před zahájením, v průběhu nebo i po dokončení realizace podporovaných opatření fotovoltaiky.

Každou žádost je možné uplatnit pouze na jeden rodinný dům, který ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Podpora na jednu takovou žádost je omezena do výše 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a obdržíte ji, až dojde k řádnému dokončení realizace podporovaných opatření.

Dotace na fotovoltaiku je určena pro majitele nebo stavebníky rodinných domů. Může se jednat o fyzickou či právnickou osobu.

 

Dotace na fotovoltaiku

 

Výše podpory

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory v Kč

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

C.3.5

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70 000

C.3.6

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100 000

C.3.7

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

150 000

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr

Označení (jednotky)

C.3.3.

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

[%]

≥ 50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1]

≥ 80

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4:

Sledovaný parametr

Označení
[Jednotky]

C.3.4.

Celkový využitelný energetický zisk ze systému

Qss.u
[kWh.rok-1]

≥ 1 700

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Povinná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp-1]

80

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Možná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp-1]

-

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.5:

Sledovaný parametr

Označení
[Jednotky]

C.3.5.

Celkový využitelný energetický zisk ze systému

Qss.u
[kWh.rok-1]

≥ 1 700

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp-1]

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp-1]

1,75
1,25

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.6:

Sledovaný parametr

Označení
[Jednotky]

C.3.6.

Celkový využitelný energetický zisk ze systému

Qss.u
[kWh.rok-1]

≥ 3 000

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp-1]

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp-1]

1,75
1,25

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.7:

Sledovaný parametr

Označení
[Jednotky]

C.3.7.

Celkový využitelný energetický zisk ze systému

Qss.u
[kWh.rok-1]

≥ 4 000

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp-1]

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp-1]

1,75
1,25

 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy je 5 000 Kč. A to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Pro dotazy ohledně fotovoltaiky a dotačního programu Nová zelená úsporám se na nás neváhejte obrátit, rádi vám poradíme! Kontaktujte nás telefonicky (+420) 731 406 014 nebo na e-mail info@fotovoltaika-gottwald.cz. Pro rychlý kontakt také slouží kontaktní formulář níže.