Získejte dotaci na pořízení fotovoltaické elektrárny!

Téma fotovoltaika může být pro někoho úplnou neznámou a novinkou, avšak nejen v Česku se jedná o budoucí trend v energetice. Obecně se totiž předpokládá, že spotřeba elektřiny dále poroste a je proto nevyhnutelné brát mnohem větší ohledy na životní prostředí. Fotovoltaika je založena na využití fotovoltaického jevu na polovodičových fotodiodách a tímto postupem dochází k přeměně z nejdostupnějšího obnovitelného zdroje energii na Zemi - slunečního záření - na elektřinu a není proto na rozdíl od jiných způsobů výroby elektřiny potřeba palivo a fotovoltaická elektrárna také dlouhou dobu může fungovat bez obsluhy.

Mohu si fotovoltaickou elektrárnu dovolit?

Není žádným tajemstvím, že zřízení takové fotovoltaické elektrárny není zcela levnou záležitostí, proto díky programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám můžete zažádat a získat dotaci na výstavbu fotovoltaické elektrárny i vy! Pokud se zrovna chystáte rekonstruovat či stavět rodinný dům nebo plánujete koupi nízkoenergetického domu, tak máte šanci zažádat o dotaci a získat od státu příspěvek v rozmezí od 60 000 do 200 000 korun pro instalaci do 50 kWp. Výše příspěvku se odvíjí podle typu systému fotovoltaiky. Například nejnižší možnou částku 60 000 korun získáte na solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem. Samotný vývoj cen fotovoltaiky je ovlivněn celkovou spotřebou a množství instalace této technologie a zdvojnásobení celosvětově instalovaného výkonu způsobuje pokles cen až o 16% až 20%. 

fotovoltaika s dotacemi

Na co všechno se dá dotace využít?

Dotace se konkrétně vztahuje na fotovoltaický ohřev vody, fotovoltaickou elektrárny bez baterií, ale pro využití vlastního ohřevu a spotřeby vody a fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií. Podmínkou je, že musíte být majitel či stavebník rodinného domu, ale už nezáleží na tom, zda jste fyzická či právnická osoba. Žádost se vztahuje na jeden rodinný dům, ve kterém se však může vyskytovat kombinace více výše zmíněných druhů podoblasti podpory.

Jak mohu dotaci získat?

Pokud se žádost o dotaci rozhodnete podat, musíte však mít na mysli že na každé dotaci na fotovoltaiku je nutná určitá finanční spoluúčast, která se vám vrátí zpět až poté, co je stavba či rekonstrukce dokončena. Výhodou je však fakt, že žádost můžete podat před realizací, ale rovněž během nebo i po skončení realizace. Je pochopitelné, že můžete mít jisté obavy ohledně celého procesu výstavby fotovoltaiky, ale můžeme vás ujistit, že fotovoltaika-gottwald se o vše postará za vás! Vyhnete se tak veškerému obstarávání všech posudků, žádostí, projektových dokumentací či revizních zpráv a vaším hlavním úkolem bude za začátku pouze vyplnit kontaktní formulář.

Vyplatí se pořídit solární panely na střechu?

Zájem o domácí solární elektrárny a nezávislost na velkých elektrárenských společnostech každým rokem rapidně roste. Navíc celosvětové zvyšování produkce a výroby solárních panelů zajišťuje neustále pokles cen a nemusí už proto panovat obavy, že by bylo nedosažitelné si jejich výstavbu dovolit. Na pomoc také přichází Ministerstvo životního prostředí, které nabízí dotace v podobě programu Nová zelená úsporám, jejichž podmínky pro dosažení nejsou vůbec komplikované. 

fotovoltaika na střeše

Než začnu o solárních panelech přemýšlet

Ze začátku je nutné počítat s investicí v podobě výstavby solárních panelů, která se vám ale do budoucna bude vracet a vaše vlastní solární elektrárna na sebe bude vydělávat a vámi počáteční vložené peníze se vám začnou vracet za cca 6-10 let. Peníze se navrátí ve smyslu, že nebudete muset odebírat elektřinu ze sítí, ale svou vlastní vyrobenou a kromě energetické soběstačnosti přispějete také k šetření životního prostředí, protože pro přeměnu sluneční energie na elektřinu není potřeba žádné palivo. Elektrárna o výkonu 1 kW totiž ročně ušetří cca 900 kg emisí CO2. 

Ceny solárních panelů

Výstavba solárních panelů na střechu vám nijak nezasáhne do stavby, ale k ceně samotných panelů je nutno předem započítat i cenu za instalaci panelů. Na rozdíl od obyčejných solárních panelů určených pouze k ohřevu vody, fotovoltaické panely slouží jak k ohřevu, tak k výrobě elektřiny. Jeden fotovoltaický panel o výkonu 415 Wp vás vyjde přibližně na 4 000 korun, přičemž pro domácí solární elektrárnu se doporučuje instalace cca 18 - 30 solárních panelů, na které rovněž platí možnost zažádat si o dotaci. Fotovoltaické panely se nabízí ve variantách panelů polykrystalických, monokrystalických či amorfních. Polykrystalické panely nabízí rovnoměrný výkon při rozptýleném světle, výhodou monokrystalických panelů je vysoká míra efektivity při každém počasí a amorfní panely mají celkově vyšší citlivost při nízké intenzitě světla.

Kam solární panely umístit?

Solární panely se doporučují umístit nejlépe na střechu se sklonem 35° situovaným na jih, ale tyto vlastnosti střechy nejsou stoprocentně podmínkou. Výkonnost solárních panelů je však samozřejmě ovlivněn intenzitou slunečního záření, která je závislá na oblačnosti, nadmořské výšce, znečištění ovzduší či ranní mlhy. Například při jasné obloze bez mraků je výkon slunečního záření přibližně 1kW/m2 a když se obloha zatáhne, tak se výkon může snížit až desetinásobně. Předpokládá se, že střecha průměrného rodinného domu poskytuje cca 60 m2 a na tuto plochu ročně dopadne mezi 80–130 MWh sluneční energie, přičemž celková roční spotřeba rodinného domu za elektřinu, topení a ohřev vody se pohybuje mezi 10–20 MWh.