Obchodování na energetických trzích 
Program FLEXIBILITA 

Flexibilita u fotovoltaické elektrárny se týká schopnosti přizpůsobit se a reagovat na změny v tržních podmínkách a využít příležitostí k obchodování na spotových cenách elektřiny.

 Spotové ceny elektřiny jsou ceny, které se mění v reálném čase v závislosti na poptávce a nabídce na trhu. Tyto ceny jsou obvykle vyšší během období s vysokou poptávkou a nižší v době nižší poptávky. Flexibilita fotovoltaické elektrárny umožňuje využívat tyto fluktuace cen a optimalizovat výrobu elektřiny tak, aby byla co nejvýhodnější.

Existuje několik způsobů, jak fotovoltaická elektrárna může využívat flexibilitu   

1. Časové posuny: Fotovoltaické elektrárny mohou časovat svou výrobu tak, aby produkovaly elektřinu ve chvíli, kdy jsou spotové ceny vyšší. To může zahrnovat přizpůsobení produkce elektřiny podle denních či sezónních vzorců poptávky, aby se maximalizovalo ziskové období. 

2. Akumulace energie: Fotovoltaické elektrárny mohou využít akumulační systémy, jako jsou baterie nebo systémy čerpání a skladování vody, aby si uchovávaly přebytečnou energii pro pozdější využití, kdy jsou ceny elektřiny vyšší. Tímto způsobem mohou elektrárny dodávat elektřinu do sítě v době, kdy je poptávka vysoká a ceny jsou příznivé.  

3. Obchodování na energetických trzích: Flexibilní fotovoltaické elektrárny mohou být připojeny k energetickým trhům a aktivně obchodovat s elektřinou. Tímto způsobem mohou využívat vysoké ceny elektřiny na trhu a prodávat elektřinu ve chvíli, kdy jsou ceny nejvýhodnější. To přináší dodatečné příjmy majiteli elektrárny.

Flexibilita fotovoltaické elektrárny přináší několik výhod. Majitelé elektráren mohou maximalizovat svůj zisk tím, že využívají výhodné spotové ceny elektřiny. Zároveň se snižuje závislost na pevných tarifech, které nemusí vždy odrážet aktuální tržní podmínky. Flexibilita také přispívá k celkové stabilizaci energetické sítě, protože umožňuje lépe vyrovnávat nabídku a poptávku elektřiny.  

Je důležité poznamenat, že využití flexibility vyžaduje správné technologie a systémy pro monitorování a řízení výroby elektřiny. Komplexní správa a optimalizace fotovoltaické elektrárny jsou nezbytné pro úspěšné využívání flexibilních možností a získání největšího možného prospěchu z obchodování na spotových cenách elektřiny.

Virtuální elektrárna STORION VPP

STORION VPP (Virtual Power Plant – virtuální elektrárna)

Storion VPP – jinak také Virtual Power Plant (virtuální elektrárna) je funkční infrastruktura a virtuální elektrárna všech existujících a provozovaných bateriových systémů Storion na území České republiky, ale také Slovenska, Polska, Maďarska a celé Evropské unie.

Jedná se o denně narůstající komunitu, která jednotlivým majitelům těchto elektráren zajišťuje jedinečnou možnost obchodování a sdílení elektřiny na vznikajícím trhu. Celou infrastrukturu, která je navenek jednotná a ovladatelná dálkově, lze ovládat manuálně nebo roboticky.

Velkou výhodou je spolehlivá ovladatelnost uživatelem, instalační firmou, technickou podporou, obchodníkem s elektřinou, distributorem či regulátorem.

Základním prvkem infrastruktury Storion VPP je bateriový systém Storion z výroby vybavený systémem EMS. Aktuální úhrnná kapacita systému činí 4MWh v plošně ovladatelných bateriích, a to na území státu, regionálně dle místa připojení k nadřazené rozvodně nebo lokálně (ulice, územní obce).

Prodej přebytečné energie

Skupina spotřebitelů – PROSUMER

Prosumer představuje spotřebitele nebo skupinu spotřebitelů, kteří jednají společně. Tito spotřebitelé spotřebovávají, ukládají a prodávají elektřinu vyrobenou v jejich prostorách a provozovnách. 

Pro zařazení výrobce pod pojem aktivní spotřebitel je předpokladem to, že výroba elektřiny není jeho hlavní podnikatelskou nebo jinou profesionální činností.

V oblasti obnovitelných zdrojů se Prosumerům věnuje návrh novely směrnice OZE, která vymezuje dvě skupiny výrobců: výrobci z OZE pro vlastní spotřebu (renewable self-consumers) a energetické společenství OZE (renewable energy communities).

Název Prosumer je odvozen od slov – producer a consumer, tedy aktivní spotřebitel. Právní úprava tohoto označení je uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropy (č. 2009/72/ES a č. 2009/28/ES).

Časté dotazy

Co získám díky Flexibilitě?

Program Flexibilita Vám přináší možnost plně ovládat systém FVE. 

  • Inteligentní řízení nabíjení a vybíjení pro optimální využití SPOTového trhu
  • Inteligentní ovládání výroby FVE pro maximální zisk ze SPOTového trhu
  • Detailní monitoring celého systému

Jak se mám do programu Flexibilita přihlásit?

Jakmile dojde k dokončení instalace FVE Alpha Storion, zašleme Vám formulář na jehož základě Vás připojíme do komunity Flexibility.

 

Potřebujete poradit? 
Rádi vám pomůžeme