Desatero
pro výběr fotovoltaiky

1. Proč?

Nejdřív si ujasněte, proč vlastně fotovoltaickou elektrárnu chcete. Tedy zda vám jde především o celkovou úsporu elektrické energie v domácnosti nebo jestli chcete zajistit pouze ohřev vody, provoz klimatizace, nabíjení elektromobilu, či jiných zdrojů. Případně zda chcete zajistit bezproblémové fungování domácnosti v případě výpadků elektřiny (tzv. blackoutů) nebo být zcela nezávislý na elektrické síti. Na základě těchto předpokladů vám pak může dodavatel navrhnout optimální systém tak, abyste zbytečně neplatili za něco, co nebudete využívat. K tomu bude jako bonus (nebo možná jeden z důvodů) skutečnost, že vyrábíte 100 % bezemisní ekologickou energii.

2. Výběr instalační firmy

Kvalitní firma nabídne řešení na míru založené na základě vámi uvedených informací a dodaných údajích o vaší spotřebě elektřiny a případně tepla. Navíc vám poskytne 100% servis se zajištěním všech podkladů pro vyřízení žádosti o připojení k síti, které za vás sama zajistí. Pomůže vám také případně vyřídit žádost o dotaci například z programu Nová zelená úsporám. V případě využití dotace musí mít dodavatel oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, k instalaci fotovoltaických elektráren.

Při výběru firmy doporučujeme zjistit její historii, předchozí reference a jaký servis firma poskytuje po samotné instalaci. To mimo velkých a známých dodavatelů může splnit i firma s regionální působností (například krajskou), na kterou získáte několik referencí z bezprostředního okolí. Ptejte se na zkušenosti a doporučení svých známých. Teprve po vyřízení žádosti o připojení k síti doporučujeme vyplácet instalační firmě větší zálohu na instalaci.

3. Jaký výkon elektrárny potřebujete?

Solidní dodavatel dokáže navrhnout optimální velikost fotovoltaiky s ohledem na vaši stávající spotřebu. Vy se ale zamyslete i nad tím, jestli se spotřeba energie u vás doma bude v budoucnosti měnit. Například zda si plánujete pořídit elektromobil nebo klimatizaci, tepelné čerpadlo či bazén, nebo naopak vaši spotřebu nějak snížíte např. novým zdrojem tepla.

Máte-li k dispozici velkou střechu, již brzy budete moct výhodně nabídnout své přebytky vyrobené elektřiny rodině, sousedům či přátelům. Jde o klíčový trend nejbližších let. Stát připravuje legislativu, která vám snadné sdílení energie umožní. Vlastní výkon fotovoltaiky lze korigovat i vzhledem ke sjednané smlouvě o připojení k síti s distribuční společností. V případě sjednání připojení jako mikrozdroje do 10 kWp, tedy bez možnosti přetoků vyrobené elektřiny do distribuční sítě, doporučujeme instalovat velikost elektrárny odpovídající zhruba pokrytí ½ až ⅔ roční spotřeby vašeho domu.

4. Baterie

Baterie slouží k ukládání vyrobené elektrické energie. Díky baterii můžete využívat energii ze slunce i v době, kdy fotovoltaika elektřinu nevyrábí. Výrazně tak přispívá k maximalizaci využití vámi vyrobené elektřiny a navíc vám pomůže v případě neočekávaných výpadků sítě a zajistí tak vaši nezávislost. V budoucnosti ji budete patrně moci zpřístupnit pro poskytování flexibility (pro stabilizaci sítě), což pro vás bude další výhodou. Z těchto důvodů je na tyto systémy stanovena i vyšší dotační podpora v programu Nová zelená úsporám.

Baterie Alpha Storion

Baterie ale není nutnou součástí fotovoltaické elektrárny. Rozhodnutí instalovat baterie tedy závisí na vás a na způsobu využití fotovoltaické elektrárny. Pokud byste si to v budoucnu rozmysleli a baterie chtěli do systému doplnit, je to možné, ale mohou vám vzniknout vícenáklady a na toto rozšíření již také nelze čerpat dotační podporu.

5. Kvalita

I když vám prověřená instalační firma poskytne nabídku na míru, ujistěte se, že používá kvalitní a značkové materiály. Kvalitu zajišťuje instalace ze značkových komponent a realizace od dodavatele se zkušenými a proškolenými pracovníky na instalaci. Opravdu kvalitní firma nabízí společně s instalací i dodávku a instalaci chytrého řízení spotřeby, což může výrazně zvýšit podíl vyrobené elektřiny využité pro vlastní spotřebu a tím i urychlit návratnost investice.

6. Umístění panelů

Ideální umístění panelů je při orientaci na východ/západ, kdy dochází k maximálnímu využití vyrobené energie během dne. Jižní orientaci lze také doporučit. Toto rozhodnutí je samozřejmě výrazně ovlivněno orientací ploch, na které se bude elektrárna instalovat. Panely se zpravidla umísťují na střechu domu, ale mohou být umístěné i na garáži či jiných stavbách, které jsou na pozemku domu umístěny. Lze je nainstalovat i na fasádu domu, kde však mají nižší účinnost výroby. Doporučujeme přihlédnout i k základnímu architektonicko-estetickému hledisku instalace.

Umístění solárních panelů

7. Připojení do sítě

Připojení do sítě se nazývá uvedení do provozu (UP). Kvalitní firma připraví veškeré podklady nutné pro podání žádosti o připojení k síti a podá žádost podle požadavků příslušné distribuční společnosti. U kvalitního dodavatele k nim mimo jiné patří i projektová dokumentace a smlouva o připojení.

8. Financování

Doporučený postup je takový, že první záloha je hrazena po podpisu smlouvy s vybranou společností, která vám bude instalovat elektrárnu, a pohybuje se většinou ve výši přibližně 10–40 %. Druhá záloha je požadována většinou ve výši do 50–70 % a hradí se po získání smlouvy o připojení k síti a začátku montáže. Zbytek z celkové ceny fotovoltaické instalace se hradí po předání hotového díla (předávací protokol + revizní zpráva). Některé firmy vám mohou
nabídnout i vyřízení spotřebitelského úvěru na financování instalace elektrárny. Doporučujeme výhodnost úvěru dobře posoudit a všímat si hodnoty ročního úročení. Jak bylo uvedeno výše, kvalitní firma vám pomůže také vyřídit žádost o dotaci například z programu Nová zelená úsporám.

9. Dotace

Na instalaci fotovoltaické elektrárny je možné čerpat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám. Výše podpory se odvíjí od velikosti a typu systému v rozsahu od 40 do 200 tisíc korun. Žádosti lze podávat před, v průběhu, i po realizaci opatření. Přiznaná investiční dotace je vyplácena poskytovatelem
dotace vždy po doložení proplacení celkové ceny za dodávku, instalaci elektrárny a potvrzení o připojení k síti.

Solidní instalační firma za vás zkompletuje podklady nutné pro vyplacení dotace a případně za vás také žádost podá (a to jak v případě dotace pro domácnosti, tak pro jiné příjemce podpory). Základními dokumenty pro podání žádosti a doložení realizace jsou doklady o uhrazení celkové smluvní ceny za instalaci, zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu, dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků a fotodokumentace.

Všechny potřebné dokumenty a podmínky pro čerpání dotace z Nové zelené úsporám zjistíte na webu programu v sekci Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy. Návod, jak postupovat pro podání žádosti najdete na stránce Jak na to.

10. Servis a záruka

Životnost fotovoltaických panelů a životnost některých dalších komponent elektrárny se liší. Proto je obvyklé, že firmy nabízejí záruku až 25 let na panely, ale mají různé záruční doby pro odlišné komponenty. Tato záruka se například vztahuje na garanci účinnosti panelů. I tady se vyplatí všímat si, jak firma na reklamace reaguje u jiných instalací a jaké má reference.

caft - cech akumulace a fotovoltaiky