Rezidenční řešení AlphaESS

Článek

Získat
cenovou nabídku

Rádi Vám připravíme kalkulaci fotovoltaiky
a navrhneme řešení na míru.

Sdílení a obchodování s energií

Sdílení a obchodování  
s energií 

Denně získáte tu nejlepší výkupní cenu na trhu.

Srovnávač nabídek

Srovnávač 
cenových nabídek

Porovnejte si cenové nabídky s naším systémem od AlphaESS

Společnost Gottwald Fotovoltaika je dodavatelem fotovoltaiky Alpha Storion od Německého výrobce www.alpha-ess.com
Jedná se o kompaktní výrobek s akumulací do baterie a je možné je použít jako hybridní elektrárnu. Baterie systému Storion lze průběžně doplňovat, montáž baterií zabere přibližně 10 minut.

Co umí fotovoltaika ALPHA STORION?

 • STORION je estetické a profesionální bateriové úložiště ALL–IN–ONE (v základní výbavě BackUp + PowerRouter + MODBUS) 
 • 3F asymetrický měnič z mezifázovou asymetrii 3,35kW na fázi oproti 0kW zátěže v dalších fázích 
 • Hodnota cyklovatelnosti baterie 10000 cyklů 
 • Ucelený velkosériově vyráběný systém řízen PLC (systém není sestava komponent) 
 • Globální dálkový přístup pro vzdálené ovládání a správu pomocí automatických aktualizací (monitoring není vzdálený přístup)
 • Robotický trvalý dohled každého systému 24/365 (prevence chybových stavů) 
 • Dva nezávisle ovládatelné spínací kontakty AUX (PowerRouter), taktika spínání spotřebičů podle času nebo podle míry přetoků nebo dnů v týdnu.
 • Rozšíření baterií po celou dobu provozu do maximální výše 49,2kWh (někteří dodavatelé povolují rozšíření baterií pouze v prvním roce provozu)
 • Integrace do chytré domácnosti přes protokol MODBUS TCP/IP
 • Výkon na Back-up je trvale k dispozici (bez časové  prodlevy při výpadku proudu) 
 • Všichni provozovatelé systémů STORION se stávají PROSUMERY 
 • Po zprovoznění jste součástí infrastruktury VPP STORION (Virtuální Baterie Storion) 
 • V EU tvoří VPP Storion více než 100 000 systémů

 

Doplňující služby

EMS (Energy Management System)

 • STORION není baterka ani měnič, ale velkosériově vyráběný a odladěný systém vybavený EMS - diplomat s pravomocemi ředitele.
 • EMS jako diplomat: Pro spolehlivý provoz je vždy jeden komunikační protokol jednodušší. Nedochází ke kolapsům systému bez zjevné příčiny vinou nekompatibilní komunikace. Kolapsy v nejnevhodnější dobu trpí systémy skládané bez EMS. 
  Platí zásada: čím méně jazyků tím je porozumění jasnější = systém stabilnější. Komunikaci mezi komponenty v systému STORION zastřešuje EMS.
 • Technologický náskok STORIONU je EMS a topologie. Není připojován do přívodní fáze sériově, ale je k fázi připojen paralelně. Jestliže by STORION zkolaboval bude dům stále zásobován elektřinou ze sítě.
 • EMS jako ředitel: Řídí/omezuje proud z baterie. Benefitem EMS je spolehlivost a dlouhá garantovaná životnost baterií. Vše je o informacích. EMS zná kapacitu a stav nabití (SOC) baterií. Měniči tedy povolí odebírat jen takový proud/výkon, který baterii nebude okamžitě ani trvale poškozovat. 
  Modelová situace: Po západu slunce elektrárna již negeneruje výkon a baterie jsou nabité. 
  Příklad: 5,7kWh baterie je na 100% SOC, EMS povolí měniči odebírat 1,8kW (z každé baterie). Dodávaný výkon bude EMS plynule omezovat v závislosti na snižujícím se SOC.
  Příklad: 5,7kWh baterie je na 30% SOC, EMS povolí z baterie odebírat cca 0,4kW. Zbylý potřebný výkon pro uspokojení spotřeby jsou pokryty z distribuční sítě.
 • A proč tolik ředitelování? EMS řízením odběru i dodávky  proudu do spotřeby poskytuje aktivním balancérům nutný čas na vybalancování článků v baterii. Hranice nabití a vybití u lithiových baterií musí být bezpodmínečná „napěťová hrana“ před níž je vše v pořádku a za ní už je vše ztraceno.
  Vysvětlení: V žádném případě není úkolem žádného BMS omezovat odebíraný proud z LiFePO4 baterie. V systému bez EMS měnič odebírá tak vysoký proud jaký baterie dokáže dodat s ohledem na instalovanou kapacitu důsledkem je opakovaný „pád“ napětí baterie za „napěťovou hranu“ a fatální zkrácení životnosti lithiové baterie. Baterie se rychle nabíjí, vybíjí nebo baterii nabít nelze a trvale roste její napětí. Pokud klient reklamuje baterii u instalatéra dostane odpověď, že baterie nebyly udržovány v nabitém stavu a byly přetěžovány. Podle dat z BMS bylo napětí na článcích v baterie opakovaně za napěťovou hranou. Reklamace je negativní.
  Jak předejít kolapsu? Požadovat a instalovat masívní kapacitu baterií. Na 1kWp FV cca 3kWh kapacity LiFePO4. Nenechat si instalovat pokusné, kusově skládané systémy od „nových výrobců“. Instalovat a nechat si instalovat velkosériově produkované systémy vybavené EMS u nichž záruku na kapacitu baterie drží výrobce systému a nikoliv instalační firma.

 

BMS (Battery Management System)

 • Standardní a nedílnou součástí každé LiFePO4 baterie použité ve fotovoltaické elektrárně. Balancér vyrovnává energii uloženou ve 192 sério-paralelně spojených článcích. V každé baterii je 12 paralelních větví po 16ti článcích. Balancér je mimo balancování článků velmi důležitá záchrana proti nevratnému poškození baterie. Jestliže BMS registruje hloubku vybití 90% DOD (Depth of Discharge - hloubka vybití) ihned odpojuje veškerou dodávku energie z baterií.
  V bateriích se používají články prismatické nebo cylindrické (válečky) články, které jsou velmi spolehlivé a odolné. 
  Prismatické sáčky jsou náchylné k nafouknutí během nabíjení i vybíjení. Nafouknutí jednoho článku způsobuje řetězovou reakci jejíž důsledkem je nefunkční celá baterie. Prismatické s pevným pláštěm tyto jsou základem námi nabízených baterií jsou velmi odolné proti nafouknutí stejně jako válečkové článkyBaterie z prismatických článků s pevným pláštěm a válečkových článků zabírají méně prostoru a jsou levnější než baterie z prismatických sáčků.
  V bateriích se používají dvě topologie BMS. POZOR: omezujícím faktorem při nabíjení jsou slabší články.
 • Pasivní balancér jen průběhu nabíjení(nikoliv vybíjení) hlídá napětí nejvíce nabitého článku a ten vybíjí do zátěže tak dlouho a opakovaně až jsou všechny články napěťově shodné. Avšak napětí článku je velmi špatný indikátor(obzvláště u Li baterií!) stavu nabití (SOC). Pasivní balancování není efektivní  - nadbytečná energie se mění v teplo na zátěži(baterie má aktivní chlazení/ventilátor).
 • Aktivní balancování (běžně v bateriích 14 let) je řízeno procesorem během nabíjení i vybíjení. Monitorován je každý článek - špatný je vyřazen. Energie je aktivně mezi články transportována z jednoho nabitého článku do celé baterie nebo z celé baterie do jednoho méně nabitého článku. Přenos energie bude mezi články sousedícími nebo články v jedné sériové větvi a nebo v článcích mezi větvemi. Dochází ke zkrácení nabití baterie, prodloužení její životnosti a prodloužení doby provozu celého systému! Baterie ve STORION jsou vybaveny aktivními BMS.
  V záručních podmínkách není uvedeno časové omezení rozšíření systému STORION o další baterie. Další baterii lze přidat do STORION kdykoliv.
 • Komunikace mezi BMS a EMS je zajištěna po rychlé CAN sběrnici. Tyto dva systémy BMS a EMS tak společně tvoří základ každé fotovoltaické elektrárny s bateriemi, ať už ostrovní nebo hybridní.

Záruky na fotovoltaický systém

 • Používáme pouze kvalitní fotovoltaické systémy Alpha Storion od německé firmy Alpha Ess.  
 • Smluvní záruka na 90% využitelnost kapacity baterií po dobu 10 let 
 • Záruky na baterie nejsou omezeny počtem cyklů  
 • Záruka na hybridní střídač 10 kW 5 let (lze rozšířit na 10 let) 
 • Záruka na elektro prvky 2 roky

 

Fotovoltaika Alpha Storion disponuje dvěma systémy, které hlídají životnost baterie. Prvním z nich je EMS, jenž omezuje proud z baterie tak, aby nebyla příliš zatěžována a nedocházelo k jejímu poškozování. Druhý systém BMS  je podřízen EMS a zajišťuje správné vybalancování jednotlivých článků LiFePO4 baterie.  

Díky těmto systémům a skvělé kompatibilitě se samotným měničem, může výrobce poskytovat 10letou záruku na baterie bez omezení počtu cyklů.  

Další velmi užitečnou funkcí zařízení Alpha Storion je UPS – Back-up. Tato funkce podchytí výpadek energie od dodavatele a okamžitě v řádu milisekund začne zásobovat všechny spotřebiče, které jsou napojené na UPS.  

Systém Alpha Storion vás nadchne také velmi dobře propracovaným on-line monitorovacím systémem, ke kterému máte neomezený přístup z jakéhokoliv zařízení – tedy z počítače, tabletu či chytré televize.

Alpha Storion
alpha awards

Ocenění Alpha Storion 

ALPHA ESS se svými profesionálními produkty řady STORION získala další první místo ve skupině kompaktních energetických úložišť do 5 kWh v Evropské unii za rok 2018. Experti z Bonn EuPD Research analyzovali 114 modelů bateriových úložišť od 75 společností v Evropě. Zjišťovali a porovnávali, jak vysoká je hloubka vybití modelu, jak vysoký je počet cyklů systému a jaké efektivity systém dosahuje. Tyto parametry porovnali ve vztahu k pořizovací ceně.  

Kromě toho vzali experti v úvahu charakteristiky produktu ukládacího systému: rozšiřitelnost/škálování, možnost přechodu do UPS a jaký poskytuje trvalý výkon. V kategorii poměr instalace / služby EuPD mimo jiné zkoumala, jak snadné je sestavení bateriového úložiště, co výrobce garantuje klientům a jaký typ služeb je klientům poskytován. Důležitým měřítkem bylo, zda-li výrobci poskytli relevantní informace o původu souvisejících materiálů. Maximálně jeden produkt může dosáhnout 312 bodů. 

Zdroj této informace naleznete zde.

Storion VPP

Obchodování a sdílení elektřiny  

Storion VPP – jinak také Virtual Power Plant (virtuální elektrárna) je funkční infrastruktura a virtuální elektrárna všech existujících a provozovaných bateriových systémů Storion na území České republiky, ale také Slovenska, Polska, Maďarska a celé Evropské unie.

Výrobce Alpha ESS Europe zajistí nepřetržitý monitoring

Výrobce Alpha ESS Europe zajistí nepřetržitý monitoring  

Společnost alpha-ess.com zajistí ke svému produktu Alpha Storion dálkový monitoring celého systému, který provádí zdarma 24 hodin denně a 365 dní v roce. Dále se postará o nahrávání softwarové aktualizace a firmwaru jak pro samotný měnič, tak i pro baterie. Díky tomu bude zařízení pracovat optimálně a nebude se zbytečně zkracovat jeho životnost. Ta tak dosáhne více než 30 let. 

Správná péče ze strany výrobce zajistí kvalitní fungování vaší fotovoltaiky a předejde problémům a poruchám.  

Výjimečnost produktu Alpha Storion můžeme také vidět v unikátním systému baterií EVE, které jsou schopny při vybíjení cyklovat 12 000krát a to na hloubku 80 % své kapacity. Z toho důvodu Alpha Storion opravdu zvedá limity domácích bateriových systémů na úplně jinou vyšší úroveň.  

Tento výrobce se může také pyšnit velmi početnou výrobní produktivitou. Měsíčně zhotoví přes 300 kusů Alpha Storion, a co se týče baterií, přibližně 800 kusů o kapacitě větší než 5,4 kWh. To je více než 43000 kWh za měsíc.

Jedná se o denně narůstající komunitu, která jednotlivým majitelům těchto elektráren zajišťuje jedinečnou možnost obchodování a sdílení elektřiny na vznikajícím trhu. Celou infrastrukturu, která je navenek jednotná a ovladatelná dálkově, lze ovládat manuálně nebo roboticky.

Vybrali jsme si fotovoltaiku bez starostí – a co vy? 

Já sám, jako majitel firmy Gottwald Fotovoltaika, velmi oceňuji produkty, které jsou bezúdržbové a nepotřebují častý servis. Hlavním cílem pak pro nás je také to, aby sám zákazník neměl s výrobkem starosti a mohl využívat pouze jeho skvělé vlastnosti.  

Proto jsem, po dlouhém a pečlivém zkoumání a testování různých výrobků od mnoha výrobců, zvolil společnost Alpha ESS, která mi konečně mohla nabídnout to, co jsem hledal. Spolehlivou, téměř bezúdržbovou a inovativní fotovoltaiku Alpha Storion. A to navíc s celoročním monitoringem a správou ze strany výrobce.  

Firma Alpha ESS zajistí potřebné kontroly a péči o fotovoltaiku pomocí monitorovacího systému na dálku, a my i zákazníci si můžeme bezstarostně užívat výhod, které Alpha ESS nabízí.

Potřebujete poradit? 
Rádi vám pomůžeme