Sluneční konstanta

Sluneční konstanta je množství energie slunečního záření, které dopadá na jednotku plochy na hranici atmosféry Země. Toto množství energie se měří ve vakuu a při průměrné vzdálenosti Země od Slunce. Hodnota sluneční konstanty průměrně dosahuje 1361 W/m2, tato hodnota ovšem může být ovlivněna mnoha faktory jako sluneční skvrny, sklon Země a aktuální vzdálenost Země od Slunce.