Pyranometr

Pyranometr, také známý pod pojmem solarimetr, je přístroj, který se používá k měření dopadajícího slunečního záření všech délek na určitou plochu v určitém čase. Pyranometr měří celé spektrum slunečního záření, včetně infračerveného a ultrafialového záření.

Pyranometry se v solární energetice používají pro měření světla dopadajícího na fotovoltaický panel a tím i výkon celého fotovoltaického systému.