Obnovitelný zdroj energie

Obnovitelný zdroj energie je zdroj energie, který pochází z obnovitelných zdrojů, jako třeba vítr, voda, sluneční záření a biomasa. Jsou protikladem fosilních zdrojů energie, jejichž obnova trvá stovky či přímo tisíce let a nejsou tak dlouhodobě udržitelným zdrojem. Díky zvýšenému důrazu na ekologii jejich podíl na tvorbě elektrické energie stoupá a solární elektrárna se stává oblíbeným způsobem jak zajistit energii pro rodinné domy.