Energetický mix

Energetický mix je pojem, který označuje poměr, v jakém se na výrobě elektřiny podílí různé zdroje. Tyto zdroje dělíme na primární a sekundární. Primární zdroje jsou ty, které si lidstvo neumí vyrobit, tedy obnovitelné i neobnovitelné zdroje elektřiny. Mezi sekundární zdroje se poté počítají zdroje, které vznikají lidskou činností jako komunální odpad, odpadní oleje a zbytkové teplo. Obnovitelné a sekundární zdroje zatím zaujímají v tomto mixu velmi malé procento, očekává se ovšem nárůst jejich podílů, například i díky rostoucímu zájmu o fotovoltaiku na střechu pro rodinné domy.