Zajímavosti

Proč STORION zvedá limity domácích úložišť energie?

Na trh v České republice přichází nový bateriový systém akumulace energie pro domácnosti STORION, je kvality ověřil nezávislý renomovaný německý  institut TUV Rheinland - číslo certifikátu R50346509 ze dne 16.6.2016. V čem spočívají hlavní přednosti tohoto domácího úložiště energie?

Na výše uvedenou otázku naleznete odpověď v rozhovorus Vladanem Marcalíkem, jednatelem společnosti Prosolar s.r.o., která STORION distribuuje v České a Slovenské republice. 

SN: Jak dlouho se zabýváte fovotoltaikou?

..každodenně od roku 1996

SN: To byly úplné počátky..

Ano. Mezi několika staršími pány jsem byl "elév se základy z elektroprůmky", bez zkušeností avšak  s nadšením. Začínal jsem s navrhováním a instalací bateriových systémů na chatách, penzionech a samotách. V roce 1999 jsem provedl návrh a instalaci prvního hybridního systém s bateriemi připojeného k distribuční síti v ČR. Systém je doposud funkční v obci u Prahy.

SN: A dál?

…bateriové systémy jsem realizoval do roku 2006. Pak začalo období, kdy jsem fotovoltaice přestával rozumět.

SN: V jakém smyslu? 

…přišlo období kdy se objevily první výkupní ceny. Prvotní výkupní ceny pak byly navýšeny a pár lidí se výkupní ceny snažilo stále zvyšovat a lobovalo za „neregulaci“ spolu s klesajícími náklady. Bylo tedy jasné, že jaksi politicky přijde něco, co se objevilo ve formě STOP-STAV. Což se dalo předpokládat. Nicméně jsem nečekal, že to přijde šokově…. 

SN: A dnes už jste fotovoltaice opět porozuměl?

S příchodem lithiových baterií v roce 2011 téměř ano…. :-) 

SN: Proč používáte slovo „téměř“?

….protože nikdo nemá absolutní vědomosti

SN: Instalujete tedy fotovoltaiky s lithiovými bateriemi?

Ano od roku 2011. Baterie s výhradně nehořlavou a pro koncové uživatele bezpečnou chemii LiFePO4. Jen v roce 2016 jsme udělali na žádost klienta jednu výjimku v chemii baterie a tvrdě jsme si to odskákali….

SN: Chcete říct, že některé lithiové baterie, jsou hořlavé?

Ano. Jsou to baterie se složením LiNiMnC. A právě chemie baterií s články 18650 je velmi nebezpečná uvedenou chemií/složením. V článcích typu 18650 z kterých jsou baterie složeny dochází ke vzniku dendritů-mezi katodou a anodou se vytvoří fousy lithia a dojde ke zkratu a zahření baterie. Takže chemie článků 18650 stojí za požáry jak elektroaut (Tesla), tak mobilů nebo notebooků…mrkněte na internet. 

Baterie s chemií LNMC jsou tedy obzvlášť nebezpečné. Nedokážu si představit jak hasiči z domu exportují hořící ohnivou kouli stále dodávající proud a produkujácí jedovaté spaliny. Myslím, že baterie LNMC vůbec nepatří do obytných budov. Ani odborníky na baterie nejsou LNMC považovány za bezpečné. Navíc články 18650 mají jen 300 (max. 500) cyklů, takže nevím, kde se najednou objevilo 8000 cyklů ….papír snese cokoliv.

SN: Systémy, které nabízíte mají tedy jaké baterie?

Systém STORION má výhradně baterie LFP(LiFePO4) buď EVE s 6000 cykly nebo LISHEN s 8000 cykly.

SN:…nějaké bližší údaje o systému STORION nám prozradíte?

STORION nastavuje limity domácích úložišť. Takže podrobněji jindy. Snad jen „drobnost“. Obojí baterie mají počet cyklů potvrzen od TUV (další nezávislou osobou pro testování baterií je Frauenhoferův institut) v souladu s IEC 62619. Nejedná se o jakési vlastní „potvrzené cyklování našich baterek na dílně“ se zadaným výsledkem. Výroba STORIONů není kusová. 

Společnost ALPHA ESS vyrábí měsíčně 300ks systémů STORION a produkuje cca 800ks baterií o kapacitě 5,4kWh. Převedeno na kapacitu je 4300kWh za měsíc. Za rok pak 52000kWh … těžko představitelné číslo. Prosolar s.r.o. v ČR a SR v tomto roce distribuoval a instaloval 28 kusů STORION s průměrnou kapacitou 9kWh. Prozatím jsme distribuovali 120kWh v bateriích od výrobce BYD…. Takže můžeme porovnat vlastnosti sestavovaných domácích systémů a systém STORION, u něhož  je vše pod jedním EMS (Energy Management System). Systém STORION nevykazuje "fantomové stavy"- není co „ladit“. Jinými slovy „Instaluj a zapomeň“. 

SN: Proč zrovna novinka STORION?

…. STORION není novinka. Se společností ALPHA ESS spolupracujeme od roku 2014. Po tom ,co jsem u nás instaloval první  STORION od ALPHA ESS bylo zřejmé, že nemá význam ješitné plýtvání energií na vlastní řešení, které nebude dosahovat kvalit STORIONu. Podívejte. Baterie LiFePO4 se v  Číně vyrábějí 20 let. Na BMS (balancování baterií) a EMS (řízení dodávky výkonu) pracují početné týmy specialistů. Nelze konkurovat nebo se snažit dohnat technický náskok Asie. Vždyť elektroauto BYD6 mělo dojezd 350km v roce 2010. 

Navíc klient má záruky přímo od velmi silného výrobce v délce 10ti let na baterie ( kapacita bude nižší o max 20% po 10ti letém každodenním provozu). Což je ulehčení pro instalační firmu. A je potřeba podotknout, že společnost ALPHA ESS na svých stránkách prezentují oba dodavatelé tj. společnosti LISHEN a EVE. Což je reference sama o sobě. Na konci roku 2017 se ALPHA ESS stěhuje do nových prostor s výměrou 10.000 m2. ALPHA ESS má dnes zastoupení ve 20ti zemích světa. Australský trh pak ALPHA ESS doslova ovládla…..

SN: Na trhu je spousta řešení. Jak se tedy má klient orientovat?

Určitě a zcela bez diskusí si nenechat instalovat skládačku nebo „naše řešení“. Něco ve smyslu: tohle instalační firma koupila od tohoto a tyto baterie od támhle toho a teď vám to ve Vašem domě rozvěsíme na zeď v technické místnosti. Další slepou cestou je, že komponenty instalační firma zavře do jednoho rozváděče a baterie jsou kousek vedle. V rozvaděči nastává problém s chlazením a dochází k neviditelnému, avšak rapidnímu snižování životnosti polovodičových součástek. Obojí řešení jsou amatérské a vypadají doslova odpudivě. 

Za druhé se jedná o drahý lapač prachu a teď pozor! Záruky na dohodnutou dobu drží instalační firma, nikoliv výrobce komponent. Záruky má instalační firma od dodavatele v délce 6ti měsíců….případnou finanční zátěž tedy nese instalatér. To je pro klienta riziková chůze po tenkém ledu…… 

SN:…instalační firma dostane na nakoupené komponenty záruku pouze 6ti měsíců?

Ano. U některých měničů je záruka 5 let, ale ty nejsou považovány za náchylné k poruchám. Jako zdroj poruchy jsou považovány baterie. Přesněji, důležitá je komunikace mezi měničem a bateriemi, je to na čem životnost domácího úložiště stojí. Stačí tedy pár fantomových stavů v systému tj.reklamací baterií a instalační firma zmizí, nebudou jí dodavatelem baterií uznány záruky. Firma zkrachuje. Klient má nefunkční baterii a žádné záruky od dodavatele. Do zařízení, o němž nic neví nebude chtít jiná instalační firma zasahovat, protože by pak musela poskytnout klientovi záruku. …doslova špatným vtipem  je nabídka „dokoupení záruky“ na 5 let. Proč by měl český klient platit za záruku u místního nadšence, když na baterie ve STORION má standardní záruku 10 let?  Nicméně úroveň toho, co je v ČR nabízeno jako domácí úložiště je buď mizerná, nebo dokonce nebezpečná-mám na mysli baterie s hořčíkem v rodinném domku.

SN: Jak je na tom s komponenty STORION? 

Především žádný „náš světový garážmajstrštyk“. STORION má ve výbavě baterie velmi silných výrobců LISHEN nebo EVE. Bateriové racky se standardně používají v telekomunikačním průmyslu. Hybridní měnič GoodWe je další zárukou kvality. EMS ve STORION však dokáže spolupracovat i s jinými bateriemi. V ceně je bezplatný monitoring na platformě ANDROID. Je dále připravena nadstavba SMART HOME  pro řízené spínání spotřebičů v domě, STORION má též výstup na spínání elektrocentrály. A upgrade systémů BMS a EMS ve STORION probíhá standardně automaticky bez zásahu instalační firmy nebo klienta. 

SN: Jakou máte představu o budoucnosti?

Pro rok 2018 je připraven STORION SMILE. Klient si zvolí barvu blankytně modrého, cihlově červeného, stříbrného anebo zlatého eloxu. Další varianta bude mít krytí IP65. ČR a SR se již pomalu zaplňuje instalačními firmami, které montují nebo hodlají montovat STORIONy. 

Pokud ve vytipované oblasti ČR nebo SR navážeme spolupráci s konkrétní instalační firmou, pak firmu proškolíme a již se spoléháme na danou instalační firmu a na ni také směrujeme klienty. Klient chce totiž mít svého instalatéra v dosahu. Instalační firmy nenutíme k závazkům, a ani k naskladňování. Je však vyzkoušeno, že funkční STORION předveden v reálu dokáže doslova divy.