STORION VPP/Prosumer – Staňte se aktivním prodejcem energií

STORION VPP (Virtual Power Plant – virtuální elektrárna)

Storion VPP – jinak také Virtual Power Plant (virtuální elektrárna) je funkční infrastruktura a virtuální elektrárna všech existujících a provozovaných bateriových systémů Storion na území České republiky, ale také Slovenska, Polska, Maďarska a celé Evropské unie.

Jedná se o denně narůstající komunitu, která jednotlivým majitelům těchto elektráren zajišťuje jedinečnou možnost obchodování a sdílení elektřiny na vznikajícím trhu. Celou infrastrukturu, která je navenek jednotná a ovladatelná dálkově, lze ovládat manuálně nebo roboticky.

Velkou výhodou je spolehlivá ovladatelnost uživatelem, instalační firmou, technickou podporou, obchodníkem s elektřinou, distributorem či regulátorem.

Základním prvkem infrastruktury Storion VPP je bateriový systém Storion z výroby vybavený systémem EMS. Aktuální úhrnná kapacita systému činí 4MWh v plošně ovladatelných bateriích, a to na území státu, regionálně dle místa připojení k nadřazené rozvodně nebo lokálně (ulice, územní obce).

Skupina spotřebitelů – PROSUMER

Prosumer představuje spotřebitele nebo skupinu spotřebitelů, kteří jednají společně. Tito spotřebitelé spotřebovávají, ukládají a prodávají elektřinu vyrobenou v jejich prostorách a provozovnách. 

Pro zařazení výrobce pod pojem aktivní spotřebitel je předpokladem to, že výroba elektřiny není jeho hlavní podnikatelskou nebo jinou profesionální činností.

V oblasti obnovitelných zdrojů se Prosumerům věnuje návrh novely směrnice OZE, která vymezuje dvě skupiny výrobců: výrobci z OZE pro vlastní spotřebu (renewable self-consumers) a energetické společenství OZE (renewable energy communities).

Název Prosumer je odvozen od slov – producer a consumer, tedy aktivní spotřebitel. Právní úprava tohoto označení je uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropy (č. 2009/72/ES a č. 2009/28/ES).

Pokud byste chtěli získat více informací, neváhejte nás kontaktovat na (+420) 731 406 014 nebo e-mailem: info@fotovoltaika-gottwald.cz