Prosumer

Skupina spotřebitelů – PROSUMER

Prosumer představuje spotřebitele nebo skupinu spotřebitelů, kteří jednají společně. Tito spotřebitelé spotřebovávají, ukládají a prodávají elektřinu vyrobenou v jejich prostorách a provozovnách. 

Pro zařazení výrobce pod pojem aktivní spotřebitel je předpokladem to, že výroba elektřiny není jeho hlavní podnikatelskou nebo jinou profesionální činností.

V oblasti obnovitelných zdrojů se Prosumerům věnuje návrh novely směrnice OZE, která vymezuje dvě skupiny výrobců: výrobci z OZE pro vlastní spotřebu (renewable self-consumers) a energetické společenství OZE (renewable energy communities).

Název Prosumer je odvozen od slov – producer a consumer, tedy aktivní spotřebitel. Právní úprava tohoto označení je uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropy (č. 2009/72/ES a č. 2009/28/ES).

Pokud byste chtěli získat více informací, neváhejte nás kontaktovat na (+420) 731 406 014 nebo e-mailem: info@fotovoltaika-gottwald.cz