1234

Řídicí jednotka AC nabíjení EV Charge Control Advanced Plus sjednocuje všechny podstatné funkce řízení a kontroly pro proces nabíjení v jednom kompaktním pouzdru.

Kromě AC nabíjení podle IEC-61851-1 obsahuje řídicí jednotka kontrolu poruchových proudů DC. Při výskytu poruchových proudů se řídicí jednotka automaticky zresetuje, což zvyšuje dostupnost nabíjecí stanice. Obsaženo je rovněž automatické odblokování nabíjecího konektoru při výpadku proudu, aby jej v takovém případě bylo možné bez problémů odpojit. Uživatelské potvrzení proběhne komfortně přes RFID, volitelně přes lokální Whitelist nebo podle připojení Backend. Čtečky RFID a měřicí přístroje energií se připojí komfortně přes RS-485 a Modbus/RTU. Ethernetové rozhraní umožňuje vzdálenou správu a kontrolu nabíjecího místa přes Modbus/TCP. Volitelně je dostupná rovněž řídicí jednotka nabíjení AC s integrovaným modemem 3G a rozhraním OPCC.

Rozmanitost integrovaných funkcí zjednodušuje konstrukci Wallboxů nebo nabíjecích stanic, čímž snižuje dobu montáže a náklady. Řídicí jednotka nabíjení je tak obzvlášť vhodná pro nabíjecí stanice a nabíjecí parky v poloveřejném a komerčním prostoru.

 

Řídicí jednotka nabíjení AC EV Charge Control Advanced Plus